Test na ADHD/Autodiagnoza (Uczniowie Szkoły Podstawowej, Liceum, Dorośli)
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, często ma swoje początki w dzieciństwie. Charakteryzuje się trudnościami z utrzymaniem uwagi, nadmierną aktywnością i impulsywnymi działaniami. Objawy te mogą znacząco utrudniać naukę w szkole i interakcje społeczne. W niektórych przypadkach konieczna jest diagnoza i leczenie. Przy każdym punkcie zaznacz opcję, która najbardziej Ci odpowiada. Aby rozpocząć test, wybierz test odpowiedni dla swojej grupy wiekowej.
© testharo.com ([email protected])