1/3 (0/22)
1. Czy trudno Ci wykonywać zadania w odpowiedniej kolejności?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
2. Potrzebujesz dużo czasu na przygotowanie się i rozpoczęcie nowych zadań?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
3. Czy rozpoczynasz wiele rzeczy naraz, ale masz trudności z ich wykonaniem?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
4. Czy łatwo się rozpraszasz podczas czytania lub rozmowy?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
5. Czy masz tendencję do intensywnego koncentrowania się na konkretnych zadaniach?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
6. Czy trudno Ci skoncentrować się na zadaniach, które wymagają pełnego skupienia?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
7. Czy popełniasz błędy z powodu braku uważności?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
8. Czy przyłapujesz się na tym, że nie słuchasz innych?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
9. Czy masz tendencję do unikania prac wymagających długotrwałego wysiłku umysłowego?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
10. Czy wyrażasz swoje myśli bez uwzględnienia okoliczności lub kontekstu?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
© testharo.com ([email protected])