1/2 (0/18)
1. Popełniasz błędy w szkole, ponieważ nie słuchasz uważnie i brak Ci ostrożności?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
2. Czy trudno Ci siedzieć nieruchomo bez wiercenia się, poruszania rękami, lub stopami?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
3. Czy masz trudności z koncentracją podczas odrabiania pracy domowej lub grania w gry?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
4. Czy kiedykolwiek wstajesz i chodzisz podczas zajęć, kiedy należy siedzieć?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
5. Czy masz trudności ze słuchaniem uważnie, gdy mówią inni ludzie?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
6. Czy biegasz lub wspinasz się na meble, kiedy nie należy?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
7. Czy masz trudności z odrabianiem lekcji, wypełnianiem obowiązków lub innych rzeczy, o które Cię poproszono?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
8. Czy masz trudności z uczestnictwem w grach lub zajęciach, które wymagają spokoju?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
9. Czy masz trudności z odrabianiem pracy domowej lub wykonywaniem innych czynności w sposób zorganizowany?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
10. Czy ciągle się ruszasz, jakbyś był(a) napędzany(na) silnikiem?
 • Bardzo często  
 • Często  
 • Czasami  
 • W ogóle  
© testharo.com ([email protected])