ADHD Test/Självdiagnos (Grundskola, Gymnasium, Vuxna)
ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, börjar ofta i barndomen. Det innebär svårigheter med uppmärksamhet, överdriven aktivitet och impulshandlingar. Detta kan utmana skolan och sociala interaktioner och ibland är en diagnos och behandling nödvändig. För varje fråga väljer du det alternativ du tycker beskriver dig bäst. När du är redo att börja väljer du rätt test för din åldersgrupp nedan, genom att klicka på det.
© testharo.com ([email protected])