1/2 (0/18)
1. På skolan, gör du ofta misstag på lektioner eller under aktiviteter eftersom du inte är uppmärksam?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
2. Tycker du det är svårt att sitta stilla utan att röra dina händer eller fötter, eller att pilla med saker?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
3. Tycker du det är svårt att hålla fokus när du gör läxor eller spelar?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
4. Reser du dig upp och går runt under lektionen när du borde sitta ner?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
5. Har du svårt att lyssna uppmärksamt när andra pratar?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
6. Springer du omkring för mycket eller klättrar på möbler när det inte är lämpligt?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
7. Har du svårt att avsluta ditt skolarbete, göromål eller andra uppgifter som du blivit ombedd att göra?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
8. Har du svårt att delta i lugna spel eller aktiviteter?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
9. Tycker du att det är svårt att avsluta läxor eller aktiviteter på ett planerat och organiserat sätt?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
10. Känner du att du alltid är igång, som om du drivs av en motor?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
© testharo.com ([email protected])