1/2 (0/18)
1. På skolan, gör du ofta misstag på lektioner eller under aktiviteter eftersom du inte är försiktig?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
2. Har du svårt att lyssna ordentligt när andra pratar?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
3. Tycker du att det är svårt att hålla fokus när du gör läxor eller spelar?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
4. Är det svårt för dig att avsluta saker på det sätt din lärare eller en vuxen säger åt dig?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
5. Tycker du det är svårt att göra dina läxor eller andra aktiviteter på ett prydligt och organiserat sätt?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
6. Försöker du undvika att göra saker så som läxor, som kräver mycket arbete?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
7. Tappar du ofta bort saker du behöver för dina läxor eller aktiviteter?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
8. Blir du lätt distraherad, som när det är ljud eller saker som händer runt omkring dig?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
9. Glömmer du ofta att göra saker som du vanligtvis brukar göra?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
10. Tycker du det är svårt att sitta stilla utan att röra dina händer eller fötter?
 • Hela tiden  
 • Ofta  
 • Ibland  
 • Inte alls 
© testharo.com ([email protected])