Test czytania ze zrozumieniem dla dorosłych
Łączna liczba pytań: 11, szacowany czas wypełnienia testu: 15 minut
Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest jedną z najważniejszych rzeczy w dorosłym życiu. Sprawdź, jak dobrze Ci pójdzie. Przy każdym punkcie zaznacz opcję, którą uważasz za poprawną. Naciśnij przycisk „Rozpocznij test”, by zacząć.
© testharo.com ([email protected])