Test IQ
Łączna liczba pytań: 39, szacowany czas wypełnienia testu: 10-40 minut
Inteligencja jest mierzona i przekształcana w wynik IQ. Średnim wynikiem w teście IQ jest 100 punktów. Tę samą metodologię zastosowano do stworzenia tego testu, który oblicza IQ przy odchyleniu standardowym wynoszącym 24. Wykorzystano w nim miernik Mensy, często nazywany testem matrycy Ravena. Po wypełnieniu testu będzie można sprawdzić poprawne odpowiedzi. Aby rozpocząć test, należy kliknąć przycisk „Rozpocznij test”.
© testharo.com ([email protected])