Test poglądów politycznych
Łączna liczba pytań: 70, szacowany czas wypełnienia testu: 10 minut
Test poglądów politycznych oceni Twoje przekonania w oparciu o osiem wartości, które obejmują, m.in. kwestie ekonomiczne, międzynarodowe oraz społeczne. Wartości, brane pod uwagę, tworzą cztery niezależne osie opierające się na przeciwieństwach, do których należą: egalitaryzm i gospodarka rynkowa, nacjonalizm i kosmopolityzm, anarchizm i autorytaryzm oraz tradycjonalizm i progresywizm. Odpowiedz na każde pytanie zgodnie ze swoimi przekonaniami. Aby rozpocząć test należy kliknąć przycisk „Rozpocznij test”.
© testharo.com ([email protected])