Multipla Intelligenser Test
Totalt antal frågor: 56, uppskattad tid för test: 10 minuter
Detta test av multipla intelligenser är baserat på forskning av Dr. Howard Earl Gardner från Harvard University i USA. Enligt Dr. Howard Gardner har människor flera olika typer av intelligens, och varje person har styrkor och svagheter inom olika områden. Vilka är dina styrkor och svagheter? På varje fråga väljer du det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer för dig. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])