Test af multiintelligens
Spørgsmål i alt: 56, anslået testtid: 10 minutter
Denne multiintelligens-test er baseret på forskning af Dr. Howard Earl Gardner fra Harvard University i USA. Ifølge Dr. Howard Gardner har mennesker forskellige former for intelligens og hver person har styrker og svagheder på forskellige områder. Hvad er dine styrker og svagheder? For hvert spørgsmål skal du krydse af, hvad der passer bedst på dig. Tryk på startknappen for at begynde testen.
© testharo.com ([email protected])