Moraliska Dilemman - Test
Totalt antal frågor: 20, uppskattad tid för test: 5 minuter
Välkommen till testet 'Moralisk Identitet - Dilemman', baserat på Kohlbergs teori om moralisk utveckling. Detta test presenterar en serie etiska dilemman som är utformade för att hjälpa dig att upptäcka din moraliska identitet genom din nuvarande nivå av moralisk utveckling bland de sex identifierade stadierna. Genom att utforska dina svar på dessa tankeväckande scenarier erbjuder detta test insikt i din moraliska identitet, värderingar och beslutsprocesser. För varje fråga, ange det svar som bäst överensstämmer med dig. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])