IQ-test
Totalt antal frågor: 39, uppskattad tid för test: 10-40 minuter
En del av din intelligens mäts och omvandlas till ett IQ-resultat. Det genomsnittliga resultatet på ett IQ-test anses vanligtvis vara 100. Samma metodik användes för att skapa detta IQ-test, som beräknar IQ med hjälp av en standardavvikelse på 24. Detta test använder sig av liknande frågor som de Mensa använder, ofta kallade Raven's Progressive Matrice. För varje fråga väljer du det alternativ som du bedömer är korrekt. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])