IQ-test (logiskt resonemang) 3
Totalt antal frågor: 15, uppskattad tid för test: 10-15 minuter
En del av intelligensen mäts och omvandlas till ett IQ-resultat. Det genomsnittliga resultatet på ett IQ-test är vanligtvis fastställt till 100. Samma metodik användes för att skapa detta IQ-test, som beräknar IQ med en standardavvikelse på 24. Detta test är designat för att mäta din förmåga att resonera logiskt. För varje fråga väljer du det alternativ som du bedömer är korrekt. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])