Anknytningstest för Vuxna
Totalt antal frågor: 36, uppskattad tid för test: 10 minuter
Det här testet fungerar som ett självbedömningsverktyg, vilket låter dig utforska din anknytningsstil och förstå dess olika aspekter. Reflektera helt enkelt över dina vanliga vanor för varje fråga. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])