DISC Personlighetstyp Test
Totalt antal frågor: 56, uppskattad tid för test: 10 minuter
Detta Test av vilken som är din DISC-personlighetstyp är baserat på forskning av Dr. William Moulton Marston, en psykologiprofessor vid Columbia University i USA. Enligt Dr. Marston beter sig människor på fyra olika sätt beroende på den miljö de befinner sig i och hur de uppfattar sig själva i den miljön. I detta test ordnas dessa beteenden i sammanlagt 12 olika beteendemönster. Det mönster som bäst stämmer in på dig presenteras och förklaras, tillsammans med din främsta styrka inom ramen för denna modell. Tryck på ‘Starta Test’ för att börja.
© testharo.com ([email protected])