Test af bipolar lidelse (maniodepressivitet)
Spørgsmål i alt: 26, anslået testtid: 5 minutter
Denne test er et gratis selvdiagnoseværktøj, der kan hjælpe med at diagnosticere bipolar lidelse, også kendt som maniodepressivitet. Bipolar lidelse er forbundet med forskellige symptomer, der optræder som følge af unormalt højt humør, kendt som maniske episoder, og depressive episoder, som kan komme uafhængigt af hinanden eller i forbindelse med hinanden. For hvert spørgsmål skal du afkrydse, hvad du plejer at gøre. Tryk på startknappen for at starte testen.
© testharo.com ([email protected])