Borderline Personlighetssyndrom Test
Totalt antal frågor: 23, uppskattad tid för test: 5 minuter
Detta kostnadsfria självdiagnostiska verktyg kan hjälpa till att identifiera symptom på Borderline personlighetsstörning. Denna personlighetsstörning, även kallad Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, kännetecknas av extrema humörförändringar, och oförutsägbarhet i känslor, beteenden och relationer. Individer som lider av denna störning svävar ofta mellan känslor av tomhet och intensiva känslor och visar brist på självkontroll i sina handlingar. De uppvisar ofta självdestruktivt beteende och tenderar att lita på andra lätt, bara för att upprepade gånger bli sårade. För varje fråga väljer du det alternativ du tycker beskriver dig bäst. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])