Big Five Personlighetstest
Totalt antal frågor: 60, uppskattad tid för test: 10 minuter
Detta personlighetstest är baserat på den populära och väl ansedda Big Five-personlighetsteorin, som används brett runt om i världen av både forskare och praktiker. Det hjälper dig att förstå dina fem huvudsakliga personlighetsdrag. Med detta test kan du bedöma dina tendenser när det gäller Öppenhet för Upplevelser (O), Samvetsgrannhet (C), Vänlighet (A), Extraversion (E), och Emotionell Stabilitet (ES) eller Neuroticism (N). För varje fråga, vänligen välj det alternativ som bäst beskriver ditt vanliga själv. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])