Politisk Ideologi-Test
Totalt antal frågor: 70, uppskattad tid för test: 10 minuter
Det här testet utvärderar din politiska ideologi baserat på åtta distinkta politiska värden som omfattar ekonomiska, diplomatiska, medborgerliga och samhälleliga dimensioner. Varje område grundar sig på två motsatta principer och bildar fyra oberoende axlar: jämlikhet vs. marknader, nation vs. värld, frihet vs. auktoritet och tradition vs. framsteg. Vänligen svara på varje fråga enligt dina övertygelser. När du är redo att börja klickar du på “Starta Test”.
© testharo.com ([email protected])