16 Personlighetstyper-Test (Myers-Briggs)
Totalt antal frågor: 67, uppskattad tid för test: 10 minuter
Detta personlighetstest är baserat på Jungs klassificeringssystem, utvecklat av Myers, Briggs, von Franz, och van der Hoop. Vänligen observera att det inte är det officiella MBTI-testet (Myers-Briggs Type Indicator® MBTI) eller något annat liknande psykometriskt test. Detta test har utvecklats fritt och oberoende för denna webbsida och visar hög träffsäkerhet vad gäller klassificering av de 16 personlighetstyperna och deras mått. För varje fråga, välj det alternativ som bäst matchar hur du normalt hade agerat. Tryck på ‘Starta Test’ för att börja.
© testharo.com ([email protected])